جام ملت‌های آسیا
خروجی حکومت اشغالگر که فینال تمام عربی را خلق می کند. در مقابل ۳ قهرمانی جام ملتها توسط ساختاری که میهن و مردمش برایش ارزش بود
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۰ )