صفحه شخصی: zadzad


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰