پرسپولیس باز هم شش تایی کرد
پرسپولیس در روز دوم عید سال 91 الشباب امارات را با 6 گل بدرقه کرد و به هوادارانش عیدی 6 تایی داد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )