تاریخی
اگه 10 دقیقه دیگه بازی ادامه داشت فاجعه 6 تائی دوباره تکرار میشد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )