صفحه شخصی: Hassanahmadi


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۴۷ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۶ ۳ ۱۱۸