۸ سال دفاع مقدس!!!
مرد بی جام به ایران خوش آمدی. تو از همه جا اخراج شدی ولی تو این مملکت گل و بلبل جا داری. تو هم مثل بنیانگذار نظام ۸ سال دفاع مقدس کردی و واسه همین طرفداران میلیونی داری.بازگشت به فوتبال زشت و دفاع اتوبوسی مبارک!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )