صفحه شخصی: PARANDEH


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۴ تیر ۱۳۹۳ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۶ (ببینید)
ویدیوها: ۱۲ (ببینید)
نظرات: ۲۲۱ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۷۵ ۲۶ ۱۹۸


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱ ماه پیش PARANDEH در مورد «این خبر» گفت: ۴۵ موافق
باید گفت رادار آزمون به جای سردار آزمون، چون همیشه در اخبار در رادار همه تیمهاست