ترابی و اقوام
ممنون از اینکه عکس اقوام سرکوب گرت رو هم به اشتراک گذاشتی. برای آینده به درد می خوره. معلومه که از چه قماشی هستی. از نظر این جماعت، خانمهای فامیل، جزو فک و فامیل به حساب نمیان.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )