در آستانه فرا رسیدن ۲۵ شهریور...
یک بار برای همیشه با همبستگی به خیابانها بیاییم تا شر این حکومت سیاه مذهبی را کنده و به دنیای آزاد پا بگذاریم.تا این رژیم باشد نه تنها ورزش که کل ایران به نابودی کامل کشانده خواهد شد. مردم ایران، گزینه ای بهتر از #شاهزاده_رضا_پهلوى برای گذار از #جمهوری_اسلامی، نه دارند و نه خواهند داشت.
#شاهزاده_را_صداکن
#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم
#انقلاب_ملی_ایران
#زن_زندگی_آزادی
#مرد_میهن_آبادی
#مهسا_امینی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۹ )