نوشته ی مهراب قاسم خانی در مورد پرسپولیس!
یادآوری می کنم که آقای قاسم خانی از پرسپولیسی های متعصب روزگار هست...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )