صفحه شخصی: SepahanTalai


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۱۹ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷ ۰ ۴