مربی با شخصیت
بعنوان یک هوادار قدیمی تاج و با احترام به پرسپولیس، درود فراوان میفرستم به آقا یحیی گل محمدی با باشتراک گذاشتن این عکس.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )