پروین
سلطان پرسپولیسی ها آقای پروین که الان دستمال دست گرفته و طرفداری از نظام میکنه، مرتیکه هر طرف باد بیاد همونطرفی میره۰
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )