اسکوچیچ بدون اعتنا به خطر ابتلا به کرونا برگشت ایران
رفت با لژیونرها صحبت کرد و با وجودیکه اردو نداریم، لیگ هم نداریم و حتی ممکنه مسابقات ملی به تعویق بیافته، بدون اعتنا به خطر ابتلا به کرونا برگشت ایران.
هیچ خارجی دیگه‌ای به هیچ قیمتی در این شرایط نمیومد.
سرمربی تیم ملی‌مون در دنیا بلندآوازه نیست. اما با مسئولیت‌شناسی، بی حاشیه و در سکوت، کارش رو انجام می‌ده. شخصیت انسانها {و احترام ما به اونها} ارتباطی به شهرت و موقعیت‌شون نداره.
بر گرفته از صفحه مهدی رستم پور
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )