صفحه شخصی: pedramnn


تیم محبوب در لیگ برتر: گل‌گهر

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۰۸ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۹۹ ۱ ۹۰