۵ دقیقه ی آخر بازی؛ "امیر تایم".
استقلال امسال ۷ بازی از ۲۰ بازی رو بعد از دقیقه ی ۹۰ برنده شده!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۴ )