استوری بحق مهدی فنونی زاده
این جام نماد روزهای سیاه فوتبال ایران و نماد جام‌های اسنپی است. از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ میخوایم که شمایل جام تغییر کنه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )