🟦 بعضی وقتا تنها چیزی که لازمش داری تا کامل بشی همون چیزیه که از دستش دادی…
🟦 بعضی وقتا تنها چیزی که لازمش داری تا کامل بشی همون چیزیه که از دستش دادی…
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )