پیشرفت فیزیکی ورزشگاه امام رضای مشهد
طرح پایانی ورزشگاه رو در این لینک میتونید ببینید: http://i.imgur.com/0aO6YGx.jpg
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )