فیلها پرواز میکنند
و شترها در‌خواب پنبه دانه را لپ لپ میلمبانند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )