مثل اون ۲ تا ستاره.....
چند سال دیگه این دوچرخه سواران با استناد به این عکس واسه خودشون ستاره اضافه میکنن و میگن ما یه روز قهرمان جهان شدیم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )