بادکنک
بادکنکی که پژمان راهبر و دوستان فردوسی پور به اسم کاشف استعداد‌ها و مدیر اکادمی کیا در هامبورگ از مهدوی کیا ساخته بودند ترکید و تیم ایران در مقابل ضعیفترین تیمها تحقیر شد اما باز به تیم ملی‌ چسبیده ا‌ند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )