نتایج ۱۰ بازی اخر رئال زمان کیروش
خواهشا به من حمله ی کلامی نکنید اینا رو من از خودم در نیاوردم، برین خودتون چک کنین. من فقط قسمتی از تاریخ رو منعکس کردم!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۷ )