صفحه شخصی: sohrab09


تیم محبوب در لیگ برتر: فولاد

مشارکت:

شروع: ۲۵ تیر ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۱۱۰ (میانگین موافقان: ۳۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۳۹۸

رأی دریافتی:

۲۲۴ ۸ ۱۰۱