یک جو‌غیرت
چند تا ملی پوش سراغ دارید که دغدغه مردم داشته باشن، اگر اینها تو قطر کاری مثل بچه های ساحلی باز انجام ندن، دیگه این تیم ملی من نیست، توضیح عکس: وریا غفوری عزیز در کنار دختر مرحومه فرشتە احمدی در مهاباد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )