علی دایی افتخار ایران و پرسپولیس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )