صفحه شخصی: messi4ever


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ تیر ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۹ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۷۹ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۷۹ ۸ ۵۰