برگی از تاریخ
زمانی که پرسپولیس به بازیهای آزمایشی چهارجانبه در آسیا بی اعتنا بود
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۸ )