فکر می کنم یک مقدار زیاده روی شد در برخورد با تیم ملی
می‌دونم تیم فوتبال حمایت معترضان رو از دست داده، اما همراهی نکردن‌ با سرود جمهوری اسلامی توجه زیادی رو به اعتراضات در ایران جلب کرده. کمتر ‌ رسانه‌ای مونده که به این بهانه سراغ اعتراضات ایران نرفته باشه. یکی از تازه‌ترین‌ها این مقاله گاردین: «سکوت یک تیم گویای همه چیز است»
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )