استقلال ۸ رئال مادرید ۰
اینها یک سند حقیقی از برد ۸ به ۰ استقلال در مقابل رئال مادرید
لطفا به نام گلزنان هم توجه شود !
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۰ )