صفحه شخصی: Leonardo


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۶۶۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۷ ۳ ۳۷