صفحه شخصی: alireza194


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۷۶۴ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۲۰ ۹ ۱۷۸