آفتاب آمد دلیل آفتاب
کافیه عکس های همین سایت رو جستجو کنید تا بزدلان واقعی رو پیدا کنید. بزدلانی که ذوق قدم زدن و عکس گرفتن با دزدان مملکت رو داشته و دارند. سخت نیست تشخیص اینکه چه کسی است با وطن و آن که مجذوب خویشتن. بزدل دستبند سبز نمی بنده. بزدل با دشمن مردم همقدم نمیشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۲ )