علی‌ کریمی‌: با متروپل ویران شدیم،
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )