چهار ابدى
دوستاى پرسپولیسى عزیز ٤ تا یعنى ٤ تا دربى یعنى ٧ تا گل در ٤ دربى
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۰ )