صفحه شخصی: google


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۷ دی ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۶۹ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۲ ۲ ۲