صفحه شخصی: abulfazlrahimi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳۶ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۱۰۶ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۷۴۵

رأی دریافتی:

۱۳۴۸ ۴۰ ۷۴۶