قهرمانی سعید مولایی در مسابقات جهانی جودو

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
سعید مولایی با پیروزی برفوجی وارای ژاپنی قهرمان جهان شد .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )