صفحه شخصی: Toppetopp


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۷۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۴ (ببینید)
نظرات: ۱۴۹۸ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۵۱ ۱۵ ۱۳۴


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این ویدیو» گفت: ۵۷ موافق
تعصب به کنار! حرفهاش درسته...
حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این ویدیو» گفت: ۵۵ موافق
چه طعنه زشتی!
حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این ویدیو» گفت: ۴۸ موافق
توپ گرده... باید تا لحظه آخر جنگید... زنده باد ایران...