صفحه شخصی: Toppetopp


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۶ (ببینید)
نظرات: ۱۶۱۳ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۱۱ ۱۵ ۱۳۶


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۷۹ موافق
حالا یه مربی جدید و... آغاز مرحلۀ جدیدی از باندبازی ها و دزدی ها و بچا بچاپ های سرداران سپاه...
حدود ۳ ماه پیش Toppetopp در مورد «این ویدیو» گفت: ۷۲ موافق
پول ها رفت سوریه؟
حدود ۳ ماه پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۴۷ موافق
یکی فلتیه این بابا رو بکشه پایین
حدود ۳ ماه پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۴۱ موافق
این رژیم... این مملکت... این فوتبال...