صفحه شخصی: Toppetopp


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۶۴ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۲ (ببینید)
نظرات: ۱۱۷۷ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۰۳ ۱۴ ۱۳۴


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این ویدیو» گفت: ۷۱ موافق
آورین... آورین مسعود
حدود ۱۴ روز پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۶۶ موافق
ایوالله.....