صفحه شخصی: Toppetopp


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۷ (ببینید)
نظرات: ۱۶۴۳ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۲۶ ۱۹ ۱۳۸


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ روز پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۱۸۸ موافق
حرفهاش ضد ایرانی نیست... ضد اخوندی است.
حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۶۸ موافق
حق داره.