صفحه شخصی: Toppetopp


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۷ (ببینید)
نظرات: ۱۶۶۲ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۲۶ ۱۹ ۱۳۹


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۱۹۰ موافق
حرفهاش ضد ایرانی نیست... ضد اخوندی است.
حدود ۲۵ روز پیش Toppetopp در مورد «این ویدیو» گفت: ۶۸ موافق
در زندگی دست به هر کاری که می زنی... هر کاری... سعی کن به نحو احسن انجامش بدی. به نظرم میاد عادل چنین آدمی باشه.
حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۵۸ موافق
خاک تو سرت... از چشمم افتادی
حدود ۲ ماه پیش Toppetopp در مورد «این خبر» گفت: ۴۹ موافق
باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد... مرگ یه بار شیون یک بار!