مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا 2018

بازی‌های مرحله حذفی به صورت رفت‌وبرگشتی برگزار می‌شوند، و در نمودار زیر پس از برگزاری هر دو مسابقه مجموع نتایج (Aggregate Score) نمایش داده می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که بازی‌های مرحله بعد با قرعه‌کشی مشخص می‌شوند، بنابراین ساختار نمودار زیر ممکن است پس از قرعه‌کشی تغییرکند. جدول نتایج کسب‌شده و برنامه بازی‌های آینده بعد از نمودار ارائه شده‌اند.

کاشیماآنتلرز ۰ پرسپولیس ۱ السد(قطر) ۳ استقلال ۲ ذوب‌آهن
۳ استقلال
۵ السد(قطر) ۴ السد(قطر)
۳ الاهلی(عربستان)
۲ پرسپولیس ۲ الدحیل(قطر) ۳ العین(امارات)
۸ الدحیل(قطر)
۳ پرسپولیس ۴ الجزیره(امارات)
۴ پرسپولیس
۲ کاشیماآنتلرز ۶ کاشیماآنتلرز ۵ کاشیماآنتلرز ۴ کاشیماآنتلرز
۲ شانگهایSIPG
۰ تیانجین‌چوانجیان ۲ تیانجین‌چوانجیان
۲ گوانگژو
۵ سوون‌سامسونگ ۳
 ۲ 
چونبوک‌موتورز ۳ بوریرام‌یونایتد
۴ چونبوک‌موتورز
۳
 ۴ 
سوون‌سامسونگ ۱ اولسان‌هیوندای
۳ سوون‌سامسونگ

جدول نتایج

الجزیره(امارات) ۳ ۲ پرسپولیس
السد(قطر) ۲ ۱ الاهلی(عربستان)
بوریرام‌یونایتد ۳ ۲ چونبوک‌موتورز
تیانجین‌چوانجیان ۰ ۰ گوانگژو
ذوب‌آهن ۱ ۰ استقلال
العین(امارات) ۲ ۴ الدحیل(قطر)
کاشیماآنتلرز ۳ ۱ شانگهایSIPG
اولسان‌هیوندای ۱ ۰ سوون‌سامسونگ
پرسپولیس ۲ ۱ الجزیره(امارات)
الاهلی(عربستان) ۲ ۲ السد(قطر)
چونبوک‌موتورز ۲ ۰ بوریرام‌یونایتد
گوانگژو ۲ ۲ تیانجین‌چوانجیان
الدحیل(قطر) ۴ ۱ العین(امارات)
استقلال ۳ ۱ ذوب‌آهن
سوون‌سامسونگ ۳ ۰ اولسان‌هیوندای
شانگهایSIPG ۲ ۱ کاشیماآنتلرز
استقلال ۱ ۳ السد(قطر)
کاشیماآنتلرز ۲ ۰ تیانجین‌چوانجیان
الدحیل(قطر) ۱ ۰ پرسپولیس
چونبوک‌موتورز ۰ ۳ سوون‌سامسونگ
پرسپولیس ۳ ۱ الدحیل(قطر)
السد(قطر) ۲ ۲ استقلال
تیانجین‌چوانجیان ۰ ۳ کاشیماآنتلرز
سوون‌سامسونگ ۰ ۳ چونبوک‌موتورز
السد(قطر) ۰ ۱ پرسپولیس
کاشیماآنتلرز ۳ ۲ سوون‌سامسونگ
پرسپولیس ۱ ۱ السد(قطر)
سوون‌سامسونگ ۳ ۳ کاشیماآنتلرز
کاشیماآنتلرز ۲ ۰ پرسپولیس
پرسپولیس ۰ ۰ کاشیماآنتلرز