مهدی کرباسیان ، معاون وزیر صنعت خاطر جالبی دارد از علی دایی!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی دایی یکی ازسرشناس ترین فوتبالیست های بین المللی ایران است که به تاریخ شناسنامه ای ، روزاول فروردین روز تولدش است!البته خودش گفته پدرش خدابیامرز برای همه برادرانش ،روز اول فروردین شناسنامه گرفته است.

علی دایی را بیرون از ایران به اندازه پسته وزعفران و نفت و خاویار ایرانی می شناسند و برایش ارزش قائل هستند.

مهدی کرباسیان ، معاون وزیر صنعت و رئیس پیشینفدراسیون بدمینتون خاطره ای دارد از نام علی دایی و می گوید:«برای یک اجلاس بینالمللی تو دورانی که علی دایی در بایرن بازی می کرد ، رفته بودیم به تونس. یادمهست که دو روز فشرده کاری را سپری کردیم و شب هم باید بر می گشتیم. هیچ کادویی همنخریده بودم برای خانواده . به سختی خودمان را دم غروب به بازار سنتی شهر رساندیماما تقریبا همه بسته بودند. چاره ای نداشتیم . باید حتما چیزی می خریدیم. کمی عربیبا یکی از فروشنده ها که لباس بایرن مونیخ به مغازه اش آویزان کرده بود ، حرف زدم.گفتم ایرانی هستم. تا اسم ایران را شنید ، گفت علی دایی؟ گفتم علی دایی. تازه عکسیادگاری هم که با دایی داشتم ، نشانش دادم و یک دفعه از اینکه فهمید من دایی را ازنزدیک می شناسم ، لذت برد. مغازه اش را باز کرد و بقیه رفقایش را هم صدا کرد و بههمه با هیجان می گفت این ها ایرانی هستند و با علی دایی هم دوست هستند. ما هم از فرصتاستفاده کردیم و سوغاتی خریدیم. واقعا علی دایی یک سرمایه ملی برای ایران است.»

این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )