صفحه شخصی: feri2012


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۴ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۴۹۴ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۸۴ ۱۲ ۱۳۰