صفحه شخصی: robin59


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۶۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳ (میانگین موافقان: ۳۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱ ماه پیش robin59 در مورد «این خبر» گفت: ۸۹ موافق
برو روانی... تو فوتبالی که روانی مثل تو شده مصلح باید هم امثال تاج و کفاشیان راسش باشند. یک آدم عصبی و آلت دست و جوشی و خاله زنک. و غیر حرفه ای... فقط مونده بود پاچه کیروش رو بگیری