این هم على عبده
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )