صفحه شخصی: SsSteghlal


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۶ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۹۳۹ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۰

رأی دریافتی:

۱۰۱۶ ۲۹ ۳۴۶


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش SsSteghlal در مورد «این عکس» گفت: ۴۸ موافق
عجب حرفى زده، دمش گرم