مهدی هاشمی نسب
یک فوتبالیست زحمت کش و البته احساسی و کسی که تاابد استقلالی خواهد بود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )