بزرگ‌مردی به نام علی کریمی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
بهترین و تکنیکی‌ترین بازیکن فوتبال ایران و آسیا و نوابغ فوتبال جهان (صبر ایوب بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )