دلم براش تنگ شده!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy Leaderboard
سه ویژگی مهم این اعجوبه روس: خروج عالی، شروع مجدد عالی و دفع توپ. به نظرم کمتر کسی جز عابدزاده تو ایران همه اینا رو با هم داره
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )