صفحه شخصی: zimmaz


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۴۴۳ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۹ ۲ ۶