صفحه شخصی: Bluearyan


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۲۱۳ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۳۳ ۱۱ ۳۵